:


.

.
-

-, benzylpenicilloyl-polylysine;

- .

: 35 , 20 G, . 10  515 . .

: 2630 G 0,010,02  . > 4  0,010,02  0,9% NaCl. 515 . : . : , > 20 .

|

 |  |  |  | . | . |