:










.

.






  • !

    zabolotnyy.ru











, levorphanol;

, (), ( ).

, , /: 2 , 3 .













|

 |  |  |  | . | . |