:


.

.


  • pitervolt.ru, lovastatin; , --

, .

, : 20  , 4 , 80  1  .

, ,

: 10 , 20  40 .

: 20 .

: 10  20 .

|

 |  |  |  | . | . |