:


.

.
, methyltestosterone;

, , , . , .

: 1040 /.

: 520 /.

: 80 / 35 .

: 40 / 35 .

: 200 /.

: 100 /.

, ,

: 5 .

. : /

|

 |  |  |  | . | . |