:


.

.
/

/, naphazoline/pheniramine; :  + H1-

, .

> 6  , : 12  34 .

, ,

-: 267,5 / + 3,15 / 3  15 .

|

 |  |  |  | . | . |