:


.

.
, nitrazepam; , ,

, .

, : 0,31 // 3 .

, : 510  .

, ,

5: 5 . -

: 5  10 .

: 5 .

: 5  10 .

: 5 .

: 10 .

|

 |  |  |  | . | . |