:


.

.
, somatostatin; ,

, , .

, / : 250 /, 4872  .

, ,

: 250  3  .

|

 |  |  |  | . | . |