:


.

.
, trihexyphenidyl; M-,

, , .

,

: 12 /, 2 / 35  610 /. 1215 / 34 . 36 /.

: 1  , 515 / 34 .

, ,

: 5 .

: 2 .

: 2 .

: 2 .

: 2 .

|

 |  |  |  | . | . |