:


.

.
, phenol;

, , .

: 1  2 .

, ,

: 1,4%  177 . ˻

. : //; /; /

|

 |  |  |  | . | . |