:


.

.
, chenodeoxycholic acid;

.

, : 250  2  2 , 250 / 1316 // 2 .

, ,

: 250 . . .

: 250 .

: 250 .

|

 |  |  |  | . | . |