:


.

.
, cefalexin; , I 

, , , , , ,  , Staphylococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis. .

: 2550 // 4 .

: 50100 // 4 , 3 /.

: 250500  4  .

, ,

: , , 500  1 ; 250  500 ; 125 /5  250 /5  60  100 .

: 250 ; 250 /5  5 .

: 250  500 ; 125 /5  60 .

: 500 .

: 250  500 . -

: 250  500 .

: 250  500 ; 250 /5  60 .

: 250 .

-: 250  500 ; 125 /5  250 /5  60  100 .

|

 |  |  |  | . | . |