:


.

.
, ethylnorepinephrine; -

, .

/, /

: 0,21 .

: 12 .

|

 |  |  |  | . | . |