:


.

.
, ethinylestradiol;

, , , , , , .

,

: 50  13  2 .

: 2050  21 , 7 , .

: 1  3  .

, : 0,152 /.

, ,

: 50 .

. : /; /; /; /; /; /; /; /

|

 |  |  |  | . | . |