:


.

.
/ /

/ /, paracetamol/ascorbic acid/chlorphenamine; :  +  C + H1-

, .

, : 2  4 , 20  .

, ,

: 500  + 200  + 10 .

|

 |  |  |  | . | . |