:


.

.
/

/, paracetamol/diphenhydramine; :  + H1-

, .

> 12  , : 2  5  .

, ,

: 500  + 38 .

|

 |  |  |  | . | . |