:


.

.
/

/, phenylephrine/tramazoline;

, , , .

, : 23  34  .

, ,

: 1 / + 1,5 / 10 ; 500 / + 500 / 10 .

|

 |  |  |  | . | . |