:


.

.
, framycetin; ,

, .

: 1  3  .

: 1  46  .

, ,

: 12,5 / 15 . . 

. : //; /

|

 |  |  |  | . | . |