:


.

.
/

/, chlorothiazide/methyldopa; :  + 2-

.

: .

: 1  23  2 , .

|

 |  |  |  | . | . |