:


.

.
, chloropyramine; H1-

, .

112 : 1218 / 23 .

16 : 1525 / 23 .

614 : 12,5  23  .

: 25  34  .

/, /: 2040  .

, ,

: 25 ; 20  1 .

|

 |  |  |  | . | . |