:


.

.
 

(ihrtlnum nrsi). : , Chlorylen, Nrgen, rthyln, richlorathylen, richlorn, Trichloren, richloroethylene, rilen, rimar . , , , , , , . 1,462 - 1,466. + 86 - 88 . ; . . . 0,01 % . . 2 - 3 . , . . ,6 - 1,2 .%. , , . ,3 - 0,6 . % ( 0,5 . %) , 50 % 50 % . , ( ) : . , , . , . , , . ( ), , . . ( 1,5 . %) . 0,8 . % . , 3 - 4 7 - 10 . 4 . ( ). , , , . . ( ), ( ) , . : 100 . : . , , . 6 .|

 |  |  |  | . | . |