:


.

.
 

(Spasmolytinum). ~- 1,1- . : , diphenin, rsentin, Vagospasmyl, Veganthin. - . . , , - ; , - . : ; . , , , , , , , , , . , . 0,05 - ,1 2 - 3 - 4 . 3 - 4 . ( ) . , , ( ), ( ), . , . (,1 - 0,2 - 1 20 % ). ( .) , . . : . : . , . "Neuro-rasentin" , 0,03 () 0,04 . ( , , - ).|

 |  |  |  | . | . |